bcg-products-wh.jpg

Naše produktyVAŠA VOĽBA PRE BUDÚCNOSŤ

D3Energy je komplexný informačný systém pre celkovú obsluhu zákazníkov v energetike. Riešenie je tvorené samostatnými modulmi, ktoré sú procesne vzájomne previazané a môžu tak tvoriť jeden celok v prostredí energetiky. D3Energy je možné implementovať komplexne v navrhovanom rozsahu, prípadne využiť samostatné moduly, ktorými sú CRM, Pricing, Trading, Billing, Bilancia, web portál, Business Connector, Reporting.

FLEXI IT je kľúčový informačný systém pre obchodníkov, alternatívnych dodávateľov a distribútorov energií. Energetický informačný systém FLEXI IT zabezpečuje procesy spojené s akvizíciou zákazníka (CRM Utility), jeho fakturáciu, komunikáciu so zákazníkom prostredníctvom webového portálu a riadenie nákupu energie. Produkt FLEXI IT je lídrom na trhu medzi fakturačnými systémami podporujúcimi predaj elektriny, distribúciu plynu, vody, tepla, CNG a novo aj staníc pre e-Mobilitu.

Novo sme vyvinuli modul E-mobilita, ktorý slúži pre fakturáciu zákazníkov, ktorí sú používateľmi vozidiel poháňaných elektrickou energiou. Modul pre E-mobilitu je postavený na základoch produktu FLEXI IT, ktorý sme modifikovali podľa potrieb a zadania dodávateľov elektrických energií. Súčasťou modulu pre dobíjacie stanice E-mobility sú podsekcie typu kmeňové dáta, transakcie nabíjania, zúčtovanie, zľavy, fakturácia.

CRM systém Leonardo je autorský produkt spoločnosti D3Soft, ktorý je určený primárne pre stredné a veľké spoločnosti. V súlade so súčasnými trendmi zobrazuje potrebné údaje na SMART zariadeniach, kde sú výstupy optimalizované tak, aby sa zachovali všetky informácie a zobrazené dáta nestratili svoju zmysluplnosť, prehľadnosť a čitateľnosť. Samozrejmosťou CRM riešenie je priama integrácia s ďalšími internými aj externými informačnými systémami, ako je napríklad vytvorenie API rozhrania na ERP systém, ktorého prostredníctvom dochádza k požadovanej výmene obchodných, ekonomických a technických dát. Novo vieme informačný CRM systém Leonardo integrovať do MS Outlook.

Dynamics 365, originálny produkt spoločnosti Microsoft, je CRM riešenie predovšetkým pre korporátne spoločnosti, ktoré potrebujú komunikovať so zákazníkmi a súčasne si zachovať vysokú produktivitu v kancelárii aj v teréne. Dynamics 365 poskytuje predajcom, obchodníkom a vedúcim pracovníkom nástroje pre správu dát a aktualizáciu záznamov, bez ohľadu na to, či pracujú online alebo offline. V prehľadnom nastavení stačí CRM aplikáciu raz nakonfigurovať a potom ju môžete nastaviť na všetky zariadenia - mobilný telefón, počítač alebo tablet. Naše dlhoročné skúsenosti s podporou interných firemných procesov nám umožnili získať najvyššiu úroveň partnerstva spoločnosti Microsoft s označením Gold Certifikated Partner.

Základy našej spoločnosti sú postavené na pevných pilieroch, z čoho jeden patrí vývoji informačných systémov na zákazku. Našou špecializáciou je vývoj riešení pre energetiku a obchodné spoločnosti, ktoré potrebujú mať dokonalý prehľad o svojich zákazníkoch a dátach. Disponujeme vlastným vývojovým centrom, ktoré je zložené zo senior Developerov, Architektov, Analytikov a Databázových špecialistov s preukázateľnými výsledkami v oblasti vývoja.

MLM Leonardo je CRM riešenie pre viacúrovňový marketing, ktorý pracuje s obchodnou stratégiou založenou na forme priameho predaja, kde predaj výrobkov a služieb zaisťujú zmluvní distribútori, ktorí majú pod sebou naviazaných ďalších predajcov. Vďaka procesne prepracovanému províznemu CRM systému vzniká sieť distribútorov s rôzne nastavenými motivačnými systémami odmeňovania práce. Súčasťou MLM systému je aj CRM riešenie pre prácu v teréne na Smart zariadeniach.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz