Novinky CRM Leonardo pre rok 2009


Novinky 2009


(9.1.2009)
Náš produkt CRM Leonardo neustále zdokonaľujeme podľa prianí a požiadaviek našich zákazníkov. Čo je teda nové?

Verzia 7.5.1

 • prechod na Microsoft .NET Framework 3.5
 • pridaná podpora sviatkov
 • integrovaný nový modul D3WebSolution
 • doplnená rýchla kampaň umožňujúca rýchlo osloviť skupinu zástupcov zákazníkov
 • prozšírená možnosť reportingu prostredníctvom máp
 • zmena logiky zlučovania firiem, pobočiek, zástupcov
 • jednoduchšie uloženie e-mailu z modulu Pošta ako dokumentu

Verzia 7.4.5

 • možnosť pripojiť k zástupcovi fotografiu
 • doplnená možnosť komentára k aktuálnym aktivitám a cieľom vedúcim predajnej skupiny
 • integrovaná možnosť zobraziť dokumenty D3WebSolution v CRM Leonardo
 • rozšírený dizajn formulárov

Verzia 7.4.4

 • pridaná možnosť používateľsky meniť štýl vzhľadu aplikácie (pridaný vzhľad MS Vista)
 • integrovaná možnosť prekladu textového poľa do cudzieho jazyka
 • dokumenty boli rozšírené o tzv. Globálne dokumenty (prezentácie spoločnosti, šablóny zmlúv a pod.)
 • pri odosielaní e-mailu zo systému je možné určiť jeho vzhľad
 • umožnený hromadný zápis dát
 • integrované fulltextové vyhľadávanie

Verzia 7.4.3

 • rozšírené zabezpečenie (používateľ sa prihlási iba do aplikácie, ostatné prístupy do databázy sú blokované)
 • pridané obmedzenie prístupu používateľa len k firmám svojho regiónu
 • možnosť určenia povinnosti položiek v systéme

Verzia 7.4.2

 • rozšírená možnosť personifikovane osloviť kampaňami s väzbou na internetové stránky
 • podpora OpenOffice (Calc, Writer)
 • reporting rozšírený o dynamické tabuľky (používateľ si môže vybrať zobrazované stĺpce a riadky, nastaviť obmedzujúce podmienky)


Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz