Microsoft Dynamics CRM pomáha pri obchodovaní na finančných trhoch


Novinky 2009


(29.1.2009)
ATLANTIK, nezávislá finančná skupina, ktorá sa špecializuje na obchodovanie na finančných trhoch, sa rozhodla pre zjednodušenie svojho obchodu zoptimalizovať procesy efektívnejším využívaním informačného systému Microsoft Dynamics CRM, ktorý už nejaké obdobie na svoje riadenie využívala. Ako zastrešujúceho partnera si zvolila spoločnosť Aquasoft, ktorá si na zaistenie úspešnej realizácie procesov v MS CRM vybrala certifikovaného partnera pre toto riešenie – spoločnosť D3Soft.

Riešenie Microsoft Dynamics CRM je najviac využívané v oddeleniach marketingu a obchodu, kedy v ňom obchodníci a klient manažéri evidujú informácie o svojich klientoch, zakladajú zmluvy k jednotlivým zákazníkom, zhromažďujú obchodné dáta klientov a riadia svoje príležitosti. Vďaka MS CRM môžu tiež svojich klientov prehľadne členiť podľa segmentov, zostavovať reporty využitých príležitostí za stanovené obdobie, prehľady uzatvorených zmlúv podľa fázy, v ktorej sa obchodný prípad nachádza, sledovať aktivity jednotlivých obchodných manažérov a pod.

Výhody, ktoré ATLANTIK získal využívaním MS CRM:

  • Skvalitnenie starostlivosti o existujúcich klientov
  • Zrýchlenie obsluhy nových zákazníkov
  • Možnosť vytvárania vlastných zostáv obchodných prípadov
  • Hromadné zasielanie informačných e-mailov
  • Zlepšenie vnútrofiremnej komunikácie
  • Získanie okamžitého prehľadu o rozpracovaných príležitostiach s možnosťou okamžitej reakcie na vzniknuté situácie
Nezávislá finančná skupina ATLANTIK ponúka služby v oblasti financií, finančných trhov, služieb a investičného poradenstva. Na trhu úspešne pôsobí od roku 1993. Skupina ATLANTIK je súčasťou finančného holdingu KKCG Finance s aktívami 4,6 miliardy Kč a vlastným kapitálom vo výške 630 miliónov Kč. To z nej robí kapitálovo najsilnejšieho nebankového licencovaného obchodníka s cennými papiermi, ktorý svojím klientom ponúka vďaka členstvu vo svetovej sieti Auerbach Grayson prístup na 124 svetových trhov.

Finančná skupina ATLANTIK prostredníctvom partnerov využíva pre svojich klientov analýzy 3800 spoločností a know-how 450 špičkových analytikov celého sveta. Zároveň sa stará o majetok privátnych osôb, miest, krajov, nadácií a spoločností v celkovom objeme 4 miliardy Kč. ATLANTIK riadi 4 vlastné fondy, 3 pre kvalifikovaných investorov v maltskej jurisdikcii pod značkou ATLANTIK Advanced Solutions a jeden český ATLANTIK flexibilný dlhopisový fond.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz