Linde Gas a.s. využíva CRM Leonardo Servis Manager pre internú údržbu zariadení


Novinky 2011


(16.5.2011)
Spoločnosť Linde Gas as, ktorá disponuje najväčšou predajnou sieťou technických plynov a príslušenstva v Českej republike, požadovala sofistikovaný nástroj pre interné údržbu zariadení. Pre tento účel si vybrala za svojho partnera spoločnosť D3Soft. CRM Leonardo Servis Manager od spoločnosti D3Soft je práve tým správnym nástrojom pre riadenie rôznych druhov zariadení.

Riešenie poskytuje komplexnú správu zariadení (EAM - Enterprise Asset Management):
  • Plánovanie periodickej údržby
  • Monitoring neštandardného správania zariadenia
  • Riešenie výpadkov zariadení, analýzu príčin porúch
  • Riadenie opráv a odstávok zariadenia
  • Riadenie skladu náhradných dielov
  • Evidenciu výkazov práce interných pracovníkov a externých firiem
  • Prehľad o prevádzke zariadenia (automatický / manuálny zber dát)
  • Optimalizáciu údržby z pohľadu zabezpečenia nepretržitej prevádzky zariadenia


Vďaka CRM Leonardo majú všetci výkonní zamestnanci ucelený nástroj, ktorý im prináša aktuálne firemné informácie. Operátori majú lepší prehľad o aktuálnom stave zariadenia, kalendári naplánovaných činností a mimoriadnych udalostiach (alarmy, výpadky). Technológovia môžu plánovať pravidelnú údržbu, opravy a odstávky zariadenia, pripojiť predpísané technické postupy a sledovať ich plnenie. Majstrom a manažmentu aplikácia poskytuje grafický prehľad o vykonávaných činnostiach (nesplnené aktivity a úlohy) a o prevádzke zariadenia (výpadky a iné mimoriadne udalosti). Riešenie je v súčasnosti využívané v Linde Gas as, pobočka Třinec, a pripravuje sa rozšírenie do ďalších výrobných závodov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2022 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz