D3Soft má unikátnu metodiku D3 Business Accelerators pre riadenie IT spoločností a vzťahov so zákazníkmi


Novinky 2009


(8.10.2009)
D3 Business Accelerators sú záväzné metodické pravidlá pre vykonávanie sťažených aktivít a procesov týkajúcich sa IT služieb poskytovaných spoločnosťou D3Soft. D3 Business Accelerators je postavený na metodológii ITIL ( metodika riešenia toku informácií a dokumentov v IT spoločnostiach) a skúsenostiach D3Soft z predchádzajúcich rokov.

D3 Business Accelerators pokrýva celý životný cyklus IT služieb, teda od formulácie vízií, cez ich vývoj a nasadenie, až po zabezpečenie prevádzky.

Sme si vedomí vysoko konkurenčného prostredia v našom odvetví, preto naše procesy neustále optimalizujeme a zvyšujeme starostlivosť o našich zákazníkov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz