ATTACK, s.r.o. atakuje konkurenciu s novým informačným systémom


Novinky 2009


(10.8.2009)
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. získala ďalšiu konkurenčnú výhodu v podobe systému CRM Leonardo.

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je jedným z významných slovenských výrobcov tepelnej techniky. Ich výrobky sú vyrábané pod značkou ATTACK ® , ktorá vďaka svojim vlastnostiam a nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie dosahuje parametre najlepších európskych produktov.

Účelom nasadenia CRM Leonardo bola podpora predajných a marketingových aktivít v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti ATTACK, s.r.o. Jednalo sa hlavne o:
  • Vytvorenie jednotnej databázy, v ktorej budú sústredené všetky informácie o zákazníkoch
  • Možnosť vyhodnocovania práce so zákazníkmi, vrátane úspešnosti komunikácie jednotlivých obchodných zástupcov
  • Analýza a možnosť jednotných manažérskych výstupov z predajných dát, vrátane plnenia obchodného plánu
  • Možnosť evidencie ďalších informácii ako napr. o uskutočnených výstavách a veľtrhoch, informácie z obchodných misií, odovzdané predmety, možnosť plánovať interné zdroje, a pod.
Pred samotnou implementáciou boli prevedené analýzy súčasného stavu, definované jednotné potreby a očakávania od systému zo strany managementu a majiteľa. Ďalej prišlo ku stanoveniu organizačného zaistenia pre úspešnú realizáciu implementácie. Po úvodnej konfigurácii systému a importe dát z interných zdrojov prebehlo užívateľské školenie, v priebehu ktorého boli doladené jednotlivé úlohy a výstupy. CRM Leonardo bolo odovzdané do rutinnej prevádzky k 30.6.2009

CRM Leonardo je informačný systém vyvíjaný spoločnosťou D3Soft s.r.o. Za dobu svojej existencie sa stal špičkovým produktom ve svojej triede a špecialisti spoločnosti na ňom neustále pracujú, aby splňoval meniace sa požiadavky a želania svojich zákazníkov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz