Aquasoft s.r.o. je ďalším spokojným užívateľom MS Dynamics CRM


Novinky 2009


(28.8.2009)
Spoločnosť Aquasoft s.r.o. sa od svojho založenia stala jedným z významných hráčov na domácom trhu v oblasti vývoja a dodávok softwarového riešenia. Cieľom Aquasoftu je realizovať stále nové výhody pre podnikanie jeho zákazníkov využívaním potenciálu informačných a komunikačných technológii.

Pre skvalitnenie svojich obchodných procesov si spoločnosť Aquasoft vybrala MS Dynamics CRM 4.0 a Microsoft Gold partnera, spoločnosť D3Soft s.r.o. Toto riešenie pomáha spoločnosti zamerať sa na požiadavky a priania zákazníka a zároveň uspieť v stále rastúcom konkurenčnom prostredí.

Cieľom implementácie bolo nahradiť súčasnú aplikáciu pre riadenie obchodu, ktorá už kapacitne nestačila rastúcim potrebám spoločnosti. Súčasne s tým bol do aplikácie MS Dynamics CRM zaintegrovaný proces plánovania nákladov a výnosov na jednotlivé obchodné prípady. Užívatelia spoločnosti Aquasoft tak majú možnosť využiť kontrolu zadávaných identifikačných údajov k firmám cez databázu ARES.

CRM sa stane integrálnou súčasťou celého novo vybudovaného IS Aquasoftu pokrývajúceho všetky kľúčové firemné procesy, pričom bude fungovať v spolupráci s ďalšími produkty Microsoft, ako je Microsoft Dynamics AX, Microsoft Portfolio Management Server, Project Server nebo Reporting Services.

D3Soft je špičkou ve svojom obore, a to pre spoločnosť Aquasoft hralo jednu z hlavných úloh pri výbere dodávateľa CRM. Spoločnosť D3Soft s.r.o. má množstvo referencií z krajín strednej Európy a pre svoje rýchle nasadenie si ju vyberá stále viac zákazníkov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

kontaktujte nás...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products

© 2019 - 2023 - d3soft.cz

Odkazy / sociálne siete

Přejít na stránky www.d3soft.cz