FLEXI ITRiešenie pre fakturáciu plynu, elektriny a vody sa skladá z nasledujúcich častí:

  • Realizácia tvorby faktúr podľa stavu uzatvorenej zmluvy
  • Vystavenie konečnej faktúry pri ukončení zmluvy
  • Vystavenie opravnej faktúry pri problémoch či zmenách v zmluve alebo na základe reklamácie zákazníka
  • Reklamácie záloh, kedy na základe zákazníckych požiadaviek (napr. zrušenie zálohy) došlo ku zmene zmluvných hodnôt potrebných pre ich výpočet
  • Riešenie anomálií. - tzn. v prípade logických nezrovnalostí je systém schopný zaistiť buď automatické alebo ručné spracovanie požiadavky
  • Fakturácia v cykle, kedy sa jedná o proces pravidelnej ročnej fakturácie
  • Fakturácia mimo cyklus, kedy sa fakturujú už spomínané anomálie
  • Generovanie záloh, teda výpočet preddavkov podľa nastavených pravidiel, podľa jednotlivých odberných miest (vždy na 1 mesiac)
  • Špecifikácia fakturácie podľa OM s paušálom
  • Špecifikácia fakturácie podľa OV s fakturovaným vlastným odčítaním spotreby

Späť Viac o Flexi IT tu

Naši
partneriKontaktujte nás


V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte a my Vás budeme obratom kontaktovať späť.Ďakujeme za vyplnenie formulára, Váš dotaz bol úspešne odoslaný.
Váš dotaz se nepodařilo odeslat. close
close
Klikom aktivuj